• Segítünk a technikai kérdésekben!

grafika, együttgondolkodás, technológia

A-tól C-ig

1+0, 1+1, 4+0, 4+4

1+0: Kiadvány egy oldalon, egy színnel történő nyomtatása.
1+1: Kiadvány mindkét oldalának egy színnel történő nyom­ta­tá­sa.
4+0: Kiadvány egy oldalon, négy színnel történő nyomtatása.
4+4: Kiadvány mindkét oldalának négy színnel történő nyom­tatása. Négyszínnyomás esetén lehetővé válik a színes fotók, ábrák, egyéb illusztrációk nyomtatása.

Alnyomat

Szöveg alá nyomtatott, a nyomat esztétikai értékét emelő világosabb felület.

Aranymetszés vagy aranyarány

Egy olyan arányosság, ami a természetben és művészetben is gyakran megjelenik, természetes egyensúlyt teremtve a szimmetria és az aszimmetria között. Az aranymetszés arányait tartalmazó formák nagy esztétikai értékkel bírnak számos területen, de legfőképp a tipográfiában vagy a fényképészetben alkalmazzák őket. A tipográfia – avagy a betűk művészete – is épít az aranymetszés szabályaira: a címek, alcímek és a szövegtörzs betűméretének viszonyát általában az aranyarányban szokás megállapítani.

Átfutási idő

A megrendeléstől a szállításig eltelt időintervallum.

Beakasztás

A könyvtest (belívek) beragasztása a táblába (keménytábla esetén) vagy a fedélbe (puhatábla esetén).

Beágyazott betűtípus

Amikor a PDF vagy PostScript file-ba a grafikával, szöveggel együtt beillesztődnek a kiadvány által használt betűtípusok is. Ezáltal minden számítógépen ugyanúgy jelenik meg a szöveg, mindig a grafikus által beállított betűtípussal, áttördelés nélkül. Minden nyomdai felhasználásra szánt anyagba ágyazzuk be (vagy alakítsuk görbévé) a használt betűtípusokat!

Behúzott melléklet

A kiadványba be nem kötött melléklet. Ilyenek például a színes magazinokba betett lapok.

Belív

A könyv (v. egyéb kiadvány) kinyomtatott és összehordott íveinek öszessége a borító kivételével.

Bemetszés, riccelés

Az a művelet, amikor gép és megfelelő vágóelemek segítségével a papír keresztmetszetét csak részben vágják át. Bemetszést, riccelést alkalmaznak pl. az öntapadós fóliák kikészítésekor. Nyomtatott felső papírréteg a bemetszés vonalának megfelelően könnyen leválasztható az alsó hordozórétegről.

Biegelés

Hajtások jelző nyomása, amellyel a kiadvány (például könyvborító) jobb nyithatóságát, vagy (például prospektus, dosszié) könnyebb záródását biztosítják.

Brosúra

Könyvnél kisebb terjedelmű, általában irkafűzött kiadvány, más néven: füzet.

Cérnafűzés

A többszörösen hajtogatott íveket egymásra helyezve cérnával összevarrjuk. A módszer hátránya, hogy elég drága és meglehetősen lassú. A cérnafűzéssel készült könyvek nagy előnye a tartósságon túl, hogy a tűzött, illetve ragasztókötött könyvekkel ellentétben a könyv teljesen kinyílik. A cérnafűzés esztétikusabb is, mint a többi könyvképzési eljárás. Általában a cérnafűzést keménytáblás könyveknél használják, hiszen a drága keménytáblás könyvek már megérdemlik ezt a drágább és lassúbb kötészeti eljárást.

Címnegyed

A könyv első (általában) 4 oldala, amelyben az 1. oldal a szennycímoldal, a második üres, a 3. oldal a főcímoldal, a 4. pedig a kolofon vagy impresszumoldal.

CMYK

Négyszínnyomás. A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni. Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (black, B).

C-től G-ig

Proof

Speciális nyomtatóval készített nyomat, mely a digitális formában leadott nyomdai anyagból színhű nyomatot készít, ennek színei megegyeznek (vagy legalábbis nagy pontossággal megközelítik) az offset technológiával készítendő termék színeivel. Digitális proofot célszerű digitális nyomtatással készült termékek mellé is biztosítani, a színhű nyomatot látva a gépmester „rá tud állni” a kívánt színekre – egy bizonyos határon belül.

Dombornyomtatás

Olyan nyomtatási eljárás, amelynek célja a betűk, rajzok reliefszerű kidomborítása a papír felületéből.

Digitális nyomás

Lehetővé teszi, hogy a színes nyomatok gyorsan, magas minőségben, az adott gép technikai paramétereinek megfelelően, max. 350 gr papír súlyban elkészülhessenek. Példányszám korlátait az ofszet nyomtatás határozza meg. Akár egyedi kivitelezésű plakát, prezentáció, kiállítás-dekoráció elkészítése is lehetővé válik.

DPI

lsd. Felbontás.

Előzék

Keménytáblás könyveknél a könyvtestet a táblához rögzítő – a belíveknél magasabb grammsúlyú (rendszerint 120-150 grammos) papírból készülő, általában nyomatlan – lappár.

Fájlformátum

Lényeges egyeztetni az anyagokat tartalmazó fájlok formátumát. Ezek kezeléséhez szükséges szoftverekkel a nyomdának rendelkeznie kell a munkák elkezdéséhez.

Felbontás, DPI

A kép minőségét határozza meg. A számítógépes képállományok különböző felbontással készülnek. A felbontás mértékegysége dpi (dot per inch). Azt jelenti, hogy hány pont esik egy hüvelyknyi területre. Minél több pont van egy hüvelyknyi területen, annál szebb lesz a végeredmény. Ellenkező esetben a kép pixeles (kockás) lehet, ami nem nyújt esztétikus látványt. Ez főleg nagy papírméret esetén szembetűnő.

Felelős kiadó

Az a személy, aki a kiadásért a jogi felelősséget vállalja. Neve a kolofonban kerül kinyomtatásra.

Felelős szerkesztő

Ő tartozik a szakmai felelőséggel a kiadvány minőségéért, a műben szereplő adatok valódiságáért, ő konzultál a szerző(k)vel. Általában a kiadó belső munkatársa.

Felületkezelés

Fóliázás, lakkozás. Fóliázás matt vagy fényes illetve struktúr fólia lehet, a lakkozás matt ofszet lakk illetve UV teli illetve UV forma lakkozás lehet.

Prégelés

A kiadvány fedelének egyes elemeit (például: szerző nevét vagy a mű címét vagy egy emblémát) élénk színű fémfóliával préselik be a fedélbe.

Formalakk

Felületkezelés az oldalnak csak egyes, meghatározott részein. A papír adott helyén és kiterjedésében felvitt lakkréteg, amely tetszőleges formájú lehet. Felhasználási területe igen sokrétű, bármilyen kiemelendő szövegrész ill. kép felületkezelésére alkalmas.

Forrásfájl

A kiadvány eredeti (első) számítástechnikai feldolgozási formátuma.

Grammsúly

1 m2 felületű papírlap grammokban kifejezett súlya. A papír vastagságát az egy négyzetméterre eső grammsúllyal jellemzik. A volumenizált papírok vastagságukhoz mérten könnyebbek.

H-tól K-ig

Hajtogatás

Ívek hajtogatása – pontos méretre vágás után – késes, táskás és kombinált könyvkötészeti hajtogató gépeken történhet. A hajtogatási módot, amely lehet egy negyed-, fél-, egész-, tizenhat vagy harminckét oldalas hajtás, a kilövés, a nyomtatás, valamint a papír vastagsága határozza meg. Tekercsnyomógépeken a hajtogatásokat a gép egységét képező komplett hajtogatómű végzi.

Hozzálék

Technológiai normatívák alapján számított anyagtöbblet, amely egy adott példányszámú munka előkészítése során – az esetleges selejtképződés miatt – szükséges.

Impresszum

A kiadvány megjelentetőiről információt közlő rész. Tartalmazza a legfontosabb adatokat a szerzőről, szerkesztőről, kiadóról, a terjesztőről illetve a nyomtatást végző nyomdáról, stb. Minden nyomdai anyag törvény által kötelezően előírt része.

Irkafűzés

A minimálisan 8 oldalas kiadvány gerincén elhelyezett két vagy több kapocs, amely a kiadvány összefogását szolgálja.

ISBN szám

Könyvek nemzetközi (UNESCO) 10 számjegyű azonosító száma. A nemzeti ISBN irodától (Országos Széchenyi Könyvtártól) kell igényelni, a honlapjukon (www.oszk.hu) feltüntetett elérhetőségek egyikén. A könyvnek általában az impresszum (kolofon) oldalán szokás elhelyezni.

ISSN szám

Időszaki kiadványok és sorozatok nemzetközi (UNESCO) 8 számjegyű azonosító száma.
Az ISBN számhoz hasonlóan az OSZK honlapján ­(www.oszk.hu) lévő elérhetőségeken lehet igényelni.

Ív

Papírlap különböző méretre vágva. A méretek szabványban rögzítettek, de készíthetnek egyedi méretű íveket is. Az ívek méretének a gyártási technológia szab határt.

Íves nyomás

Ívre vágott papírra történő nyomtatás.

Karton

A 250-400 g/m2 tömegű kartontermék szerkezete szerint lehet egyrétegű, ekkor az anyagszerkezet egységes, ill. lehet a karton többrétegű, amikor az alkalmazott gyártástechnológiától függően eltérő tulajdonságú, anyag-összetételű egyedi rétegekből áll a termék.

Kasírozás

Papírnyomat, kinagyított fotó, plakát, stb. szürkelemezre, műanyagra, fára, stb. való felragasztása.

Keménytáblás könyv

Olyan kiadvány, amelynek a fedele 1,5 – 3,5 mm vastag kötészeti lemez egészpapír, egészvászon, félvászon, műbőr vagy bőrborítással.

Képfelbontás

A nyomandó kép részletgazdagságának mértéke. Két változata van: 1. Digitális feldolgozásnál egysége a dpi (dots per inch), vagyis az egy hüvelykre (inch) jutó pontok száma; 2. Fotótechnikai (hagyományos) feldolgozásnál egysége a raszter, vagyis az egy négyzetcentiméterre jutó pontok száma. Jó minőségű nyomdai munkákhoz minimum 300 dpi-s képek szükségesek (1:1 méretben).

Kifutó kép

Egy vagy több oldalán szegély (margó) nélkül megjelentetett kép. A kifutó képet tartalmazó nyomtatványok tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a kép szegélymentesnek szánt szélein végső körülvágáskor néhány (3-5) mm-t levágnak.

Kilövés

A kiadvány oldalainak elhelyezése az íven. A végleges formátumra való hajtogatásnál az oldalak megfelelő sorrendben követik egymást.

Környezetvédelmi termékdíj

A termékdíj nevéből adódóan is meghatározott termékek után – a termékdíj törvényben leírt kivételekkel, az adózás rendjéről szóló törvény eljárási szabályai alapján fizetendő – díjfizetési kötelezettség keletkezik. Termékdíj befizetési kötelezettség alá tartoznak bizonyos nyomdatermékek is. A termékdíj befizetésének körülményeit az aktuálisan hatályos jogszabályok határozzák meg. További információ: www.termekdijinfo.hu

Köteles példány

A nemzeti könyvtáraknak, Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárnak járó kiadványmennyiség. Könyvből 6, periodikákból 12-18 példány illeti meg az OSZK-t. A nyilvántartásuk az ISBN, illetve ISSN számok segítségével történik.

Kötészet

Nyomdai műveletcsoport.

Kreatív vagy design papír vagy karton

Grafikai célokra szánt papír vagy karton, amely tulajdonságait nemesíti a különleges alapanyag vagy struktúrált felület, illetve színezés. Tartalmazhat vízjelet, többféle rostot, vagy különleges bevonattal rendelkezhet.

L-től P-ig

Lakkozás

A nyomási műveletek befejezése, festékrétegek teljes száradása után a papírt teljes egészében vagy részben, fényes sima lakkréteggel vonhatjuk be, ami jelentősen növeli a nyomat esztétikai értékét, tartósságát. Célszerű magas vagy ofszetnyomásnál papíroldalanként kétszer lakkozni, a jobb fedettség, a jobb minőség kedvéért.

Layout

A könyv tervezője, műszaki szerkesztője által a szedő számára készített tördelési terv.

Lehúzódás

Nyomaton a festék elkenődése.

Makett:

A kiadvány végleges formáját minden tekintetben szemléltető, nyomatlan lapokból álló mása a tervezett kiadványnak. Makett a számítógépes szedés printelt oldalaiból összeállított, a montírozás, a nyomás és a kötészet munkái során segédinformációként szolgáló kiadvány is.

Mutáció

A már elkészült kiadványban részleges szövegcsere, képcsere.

Műnyomó papír

Krétázott, simított papír – főleg képes (fotós, grafikus) anyagok nyomtatására. Fényes és matt változata ismeretes.

Nyomdai ív

A terjedelemszámítás egysége, 16 nyomtatott oldal, a könyv formátumától függetlenül.

Ofszet papír

Enyhén simított, natúr és felületkezelt kivitelben 80-140g/m2 tömegmeghatározók között, íves és tekercs kiszerelésben gyártott elsődlegesen ofszet nyomtatási technológiában felhasznált papírok általános elnevezése. Elsősorban szöveges kiadványok nyomtatására, pl. az irodai fénymásoló papírok.

Oltárhajtás

Kétszer (dupla ajtószerűen) szembehajtott papírív.

Oromszegő

A keménytáblás könyvtest gerincének fej- és lábrészére ragasztott textilcsík. Színét a könyv tervezője a jelzőszalag színével összhangban adja meg a kötészetnek.

Pagina

Oldalszámozás, melyet a kiadványszerkesztői programok, ha megadjuk, automatikusan generálnak a beállításnak megfelelően.

Direkt szín (spot color, Pantone szín)

Direkt, nem négy színből nyomott színek. Külön színként nyomják olyan esetekben pl.: ha nem keverhtő a szín (arany, ezüst stb…), vagy meghatározott színű felületet kell képezni (logó, alnyomat, stb…).
A pantone színek pontos meghatározására alkalmazzák a pantone színskálát, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a megrendelő által kiválasztott szín kerüljön kinyomtatásra. Négyszín és digitális nyomással Pantone-színeket csak közelítően lehet reprodukálni.

Passzerhiba

Nyomaton észlelhető hiba, mikor a 4 alapszín nem fedi le teljesen egymást.

Perszonalizálás

Az egyes kiadványok névvel, sorszámmal, vonalkóddal vagy bármilyen más jellel történő egyedivé tétele példányonként; pl. egy DM levél esetén saját nevét olvashatja a megszólításban az ügyfél. A perszonalizált nyomat digitális nyomtatás esetén készülhet egy menetben, azaz magával a grafikával együtt nyomtatódik az egyedi megkülönböztető jelzés. Jellemzőbb azonban, hogy az offset technológiával nagy példányszámban gazdaságosan előállított nyomatokat utólag, nagyteljesítményű digitális nyomdagépekkel perszonalizálják. Egyes fejlett perszonalizáló szoftverek magába a kiadványszerkesztő programba épülnek, lehetővé téve hogy akár szöveges vagy képi elemek cserélődjenek, a kiadvány különböző célcsoportjainak egyedi, hatékonyabb megszólítása érdekében.

PDF formátum

Nagyobb terjedelmű szöveges anyagok leggyakrabban használt tömörített file-formátuma. Alkalmazásával eredeti méretében és minőségében tekinthető meg egy anyag.

Perforálás

A papír előírt helyén szaggatott késsel való beütése a le-, ki-, vagy széttéphetőségének elősegítésére. Adott irányban történő sorozatos átlyukasztás (hajtogatás közbeni perforálás, tömbök perforálása), sorlyukasztás. Számla, megrendelés- vagy sorszámtömbök használata során szükség van arra, hogy a papír egy része könnyen leszakíthatóvá váljék. Ezt szolgálja a sorlyukasztás.

R-től V-ig

Ragasztókötés

Puhafedelű könyveknél alkalmazott kötési eljárás. Az egymásra hordott íveket együttesen behelyezik egy ragasztókötő gépbe, ahol a könyvtest a szorítópofák közé kerülve egy biztos tartást nyer, ezután az egész egy marókés fölé kerül, ahol a könyv gerince egy meglehetősen durva felületet kap. Az így nyert durva felület meglehetősen sok ragasztóanyagot képes felvenni. A gép megkeni a könyv gerincét ragasztóval, majd a borítóba akasztja. A könyvkötés utolsó fázisa a ragasztóanyag kihűlése után a könyvtest három oldalon való körülvágása.

Raszter

Fotótechnikai (hagyományos) feldolgozásnál a képfelbontás egysége a raszter, vagyis az egy négyzetcentiméterre jutó pontok száma.

RGB-színek

Additív, vagyis összeadó színképzés alapszínei. A vörös (Red), zöld (Green) és kék (Blue) egyenlő arányú keveréssel fehér színt adnak. A számítógépes képernyőkön ezeket a színeket használják, nyomdai feldolgozásra a CYMK színek alkalmasak.

Spirálkötés/spirálozás

Kiadvány kötését kiváltó egyszerű és gyors eljárás, mely kis, kézi berendezéssel is elvégezhető. Lehet egyszeres vagy dupla, különféle anyagú (műanyag vagy fém), különféle színű és átmérőjű (a kiadvány vastagságához illeszkedően).

Stancolás

Egyedileg készített késformával a nyomatot a kívánt formára vághatják, illetve kívánt részek belőle kivághatók. Adott formát követő kivágó kés a nyomdagépbe helyezve a papírból úgy szakítja ki a szükséges, vagy fölösleges részt, mint háziasszony a pogácsát. Felhasználási terület: palackcímke, egyenes vonallal nem vágható nyomtatványok, függőcímkék.

Szálirány

A nyomdai munkák során figyelembe kell venni a szál- vagy rostirányt, a papír tulajdonságát ugyanis ez is befolyásolja. A szálirány lehet hossz vagy kereszt.

Táblaborító

Keménytáblás könyveknél a táblát borító nyomott és általában felületkezelt (lakkozott vagy fóliázott) papír, vászon, műbőr, stb.

Terjedelem

A kiadványok oldalainak mennyisége. Jelölése a következőképpen történik: 36(belív) + 4(borító) oldal.

UV lakk

Ultraibolya fény hatására száradó lakk, mellyel a papír felületét vonják be. Kiemelő hatású, csillogása, fénytörése, tapintása eltér a hordozó papírétól.

Vágójel

A vágott méreten kívül a filmen elhelyezett jel, mely a kötészet számára mutatja a vágás méretét .

Vágott méret

A kész nyomdai termék mérete. Keménytáblás könyvnél a könyvtest méretmegjelölése.

Tegye fel kérdését!

Ha már van konkrét kiadvány, megoldandó nyomdai feladat, küldje el kérdését vagy ajánlatkérését.
Forduljon hozzánk bizalommal!